Материали 51-60 от 10

Оценка на медицинската обстановка при екстремни температури топлинна вълна 16 стр. очаква одобрение

Оценка на медицинската обстановка при екстремни температури, топлинна вълна

Съществуват различни дефиниции на термина “гореща вълна”. Според дефиницията за Heat Wave Duration Index (HWDI) това са периоди от най-малко 5 последователни дни, в които максималната дневна температура на въздуха надвишава с 5°C средната максимална дне
messi
0 0 0
РЕАЛНИ ОПЦИИ - ДЪГА 9 стр. очаква одобрение

РЕАЛНИ ОПЦИИ - ДЪГА

Когато говорим за технологична непределеност то безрисковия лихвен процент е подходящ за дисконтиране на паричните потоци във всеки от трите периода, понеже те не зависят от пазарните фактори (по условие).
messi
0 0 0
РЕАЛНИ ОПЦИИ 0 стр. очаква одобрение

РЕАЛНИ ОПЦИИ

Нормата на възвръщаемост на произволна ценна книга е случайна разходка, независимо от паричните потоци които тя генерира, стига инвеститорите да разполагат с цялата информация за тези парични потоци.
messi
0 0 0