Материали 51-60 от 59751

Траки Основни сведения за произход бит и култура Културно наследство 17 стр.

Траки. Основни сведения за произход, бит и култура. Културно наследство

Появата на древните тракийски племена притежава висока изследователска стойност. Проучването на бита на една толкова отдалечена епоха, обаче е трудно, още повече когато за нея няма почти никакви писмени сведения.
messi
0 0
СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОБИЗНЕС 13 стр.

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОБИЗНЕС

Общественото развитие на планетата през периода от втората половина на ХХ век до началото на ХХІ век се характеризира с бурно развитие на технологиите и мащабите на производствата.
messi
0 0
Стопанската политика на българската държава 1879-1912 г 30 стр.

Стопанската политика на българската държава (1879-1912 г. )

Българското княжество се появява на географската карта на Европа през последната една трета на ХІХ в., отделяйки се от изостаналата икономически Османска империя.
messi
0 0
Статистически изследвания 14 стр.

„Статистически изследвания”

Брутният вътрешен продукт (БВП) е съвкупността от стойността на крайните стоки и услуги, произведени на територията на дадена страна независимо от това дали факторите на производство са собственост на бизнеса в съответната страна или са собственост на чуж
messi
0 0
СССР след Втората световна война до смъртта на Сталин- създаването на съветската свръхдържава хрушчовските реформи 1956-1964 15 стр.

СССР след Втората световна война до смъртта на Сталин- създаването на съветската свръхдържава; хрушчовските реформи (1956-1964).

След Втората световна война нивото на раждаемостта в СССР започва да пада. През 50-те години то е било 25 (на хиляда), а преди войната 31. През 60-те години намаляването на раждаемостта е още по-голямо.
messi
0 0
Социалната работа и професионалната дейност на социалния работник в сферата на социалното подпомагане 21 стр.

Социалната работа и професионалната дейност на социалния работник в сферата на социалното подпомагане

Ролята на социалната дейност е насочена към това да предлага на хората помощ за по-ефективно социално функциониране, постигане на личностно значимите цели и установяване на равновесие между индивидуалната жизнена дейност и условията на средата.
messi
0 0
Социална сигурност в Португалия 12 стр.

“Социална сигурност в Португалия”

Основният принцип на който се базира Портогалската осигурителна система е универсалността. Той гарантира всеобхватността на социалната закрила, достъпността от всички граждани.
messi
0 0
Социална отговорност на съвременната организация 15 стр.

Социална отговорност на съвременната организация

През последните години все по-усилено се разглежда проблема касаещ социалните отговорности на бизнеса. Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) добива популярност както сред представителите на академичната общност, така и в реалната стопанск
messi
0 0