Материали 1-10 от 10

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ 15 стр. очаква одобрение

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ

Едно отправно и същевременно обвързано с основната идея на предлаганата разработка определение за кризи е, че те представляват реализирането на възможни заплахи, които носят риск от ескалиране на информационната интензивност........
messi
0 0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИОННИ КРИЗИ 305 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИОННИ КРИЗИ

Колективната монография „Управление на репутационни кризи“ обобщава научните резултати от изследванията в докторските програми на Софийския университет „Кризисен мениджмънт – управление на репутационни кризи“ и „Кризисен пъблик рилейшънс“
messi
0 0 0
Публично управление на кризисни ситуации Възстановяване и рехабилитация след наводненията през 2005г 101 стр.

Публично управление на кризисни ситуации. Възстановяване и рехабилитация след наводненията през 2005г.

Комплексното развитие на населените места не е цел с предварително ограничени емпиричните параметри. Изключително важно за всеки, който работи по програми за комплексното развитие, е да има ясно разбиране за самия характер на идеята за такова развитие.
messi
0 0 0
Съвременната световна финансова криза обективни и субективни измерения 11 стр.

Съвременната световна финансова криза – обективни и субективни измерения

Развиващата се световна финансова криза е обект на постоянни проучвания от страна на финансисти и специалисти в сферата на икономическите науки, които се опитват да намерят отговор на въпроса: „Каква е причината за настъпването на финансова криза и какви
messi
0 0 0
Глобалната финансово- икономическа криза от 2008-2012г и нейното отражение върху българската икономика Последици от кризата и антикризисни политики 11 стр. очаква одобрение

„Глобалната финансово- икономическа криза от 2008-2012г. и нейното отражение върху българската икономика. Последици от кризата и антикризисни политики“

Световната финансово - икономическа криза бе предизвикана от обстоятелството, че в даден момент не бяха налични определени пари, които и без това никога не са били налице реално.
messi
0 0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ 2007-2013 г 71 стр.

„СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ” 2007-2013 г.)

Избухналата през лятото на 2008 г. в САЩ глобална криза е на самия капитал и на икономическата обществена система. Нейните корени би трябвало да се търсят в отделните фази на възпроизводствения процес (парично обръщение, производство, търговия).
messi
0 0 0
Развитие на системата за управление на кризи в България 11 стр.

Развитие на системата за управление на кризи в България.

Системата за гражданска защита в България е остаряла в много отношения и е нужно да се направят поправки в контекста на новите социални, политически икономически условия.
messi
0 0 0
ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ 29 стр.

ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ

Едно отправно и същевременно обвързано с основната идея на предлаганата разработка определение за кризи е, че те представляват реализирането на възможни заплахи, които носят риск от ескалиране на информационната интензивност
messi
0 0 0
Анализ на управлението на кризисната ситуация с кризата в Първа инвестиционна банка през 2014 г 9 стр.

Анализ на управлението на кризисната ситуация с кризата в Първа инвестиционна банка през 2014 г.

Каква е равносметката от банковата криза? Кой печели и кой губи, можеше ли да се очква нейното настъпване? Хората, които се поддадоха на паниката и изтеглиха своите депозити,загубиха, като платиха страха си с цената на пропуснати лихви, както и с таксит
dari1993
0 2 0
Национална система за управление на кризи 10 стр.

Национална система за управление на кризи

В курсовият проект се разглеждат и анализират: проблеми, перспективи, актуално състояние на системата, нейната ефективност, цели и задачи на системата, видовете кризи, характеристика на кризата и не на последно място координацията...
ivan40
0 6 0