Материали 1-10 от 28

Анализ на управлението на кризисната ситуация с кризата в Първа инвестиционна банка през 2014 г 9 стр.

Анализ на управлението на кризисната ситуация с кризата в Първа инвестиционна банка през 2014 г.

Каква е равносметката от банковата криза? Кой печели и кой губи, можеше ли да се очква нейното настъпване? Хората, които се поддадоха на паниката и изтеглиха своите депозити,загубиха, като платиха страха си с цената на пропуснати лихви, както и с таксит
dari1993
0 2
Национална система за управление на кризи 10 стр.

Национална система за управление на кризи

В курсовият проект се разглеждат и анализират: проблеми, перспективи, актуално състояние на системата, нейната ефективност, цели и задачи на системата, видовете кризи, характеристика на кризата и не на последно място координацията...
ivan40
0 6
Анализ на управлението на кризисната ситуация 9 стр.

Анализ на управлението на кризисната ситуация

Разработката цели да покаже, че една кризисна ситуация не може да бъде ефективно управлявана ако предкризисните симптоми са пренебрегнати. Темата е актуална защото от стабилността на банковата система зависи и стабилноста на самата държава....
nerven
0 2
Управление на кризисни комуникации 7 стр.

Управление на кризисни комуникации

Що е то "криза“ и "кризисни комуникации“? Съществуват множество определения на понятията "криза" и "кризисни комуникации“, както и редица концепции обясняващи връзката помежду им...
ndoe
0 1
Материално-техническо осигуряване на евакуацията Разузнаване 0 стр.

Материално-техническо осигуряване на евакуацията. Разузнаване

Евакуацията като една от основните форми за защита на населението в кризисни ситуации освен от щателно планиране и организиране се нуждае и от всестранно осигуряване...
lubega
0 0
Класификация на световните кризи Световната финансова криза и последиците от нея 12 стр.

Класификация на световните кризи. Световната финансова криза и последиците от нея

Според Friedman-Scwartz – финансовата криза се дефинира по два начина. В тесен смисъл, според схващането на монетаристите, финансовата криза се отъждествява с банковата паника. Friedman-Scwartz подчертават важността на банковата паника като основна.
rusev02
0 0
Управление на репутационна криза Анализ и измерване на отразената в медиите криза 11 стр.

Управление на репутационна криза. Анализ и измерване на отразената в медиите криза

Подбор на конкретна криза, отразена в медиите. В областната дирекция на полицията в Пазарджик на 15.01.2016 г. – вечерта около 21 часа, постъпва жалба от родителите на 16 годишно момиче от град Стрелча, че същата не се е прибрала...
gecata_maina
0 0
Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г и нейното отражение върху българската икономика Последици от кризата и антикризисни политики 11 стр.

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2012г. и нейното отражение върху българската икономика. Последици от кризата и антикризисни политики

Първа част – резюме на концепциите и съжденията във водещия литературен източник. Избор на глава от водещия източник, която играе ролята на рамка при изготвяне на проекта. Обосновка на направения избор. Основни области на анализ...
ndoe
0 0
Съвременната световна финансова криза обективни и субективни измерения 11 стр.

Съвременната световна финансова криза – обективни и субективни измерения

Глобалната финансова криза се проявява в увеличаването на цените на недвижимите имоти, цените на храната, загубата на работни места в търговски и правителствените организации, липсата на стабилност и загубата на вяра в бъдещето...
aronn
0 0