Материали 1-10 от 10

Стрийт парад до Тракийски университет по нова велосипедна алея 14 стр. очаква одобрение

Стрийт парад до Тракийски университет по нова велосипедна алея

Изграждането на велосипедни алеи е част от бъдещето развитие на всеки европейски град, който има претенциите да се нареди сред големите културни центрове на Европа.
messi
0 0 0
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ 0 стр. очаква одобрение

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ

За проучване на общественото мнение по проблема, предварително е изработен Модел за Анкета, който е представен в Приложение 1. Анкетата се състои от 19 затворени въпроса, а анкетирането се проведе през 2019 г. Резултатите от него са представени в раздел Р
messi
0 0 0
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ 0 стр. очаква одобрение

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ

За проучване на общественото мнение по проблема, предварително е изработен Модел за Анкета, който е представен в Приложение 1. Анкетата се състои от 19 затворени въпроса, а анкетирането се проведе през 2019 г. Резултатите от него са представени в раздел Р
messi
0 0 0
КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД ИВАЙЛОВГРАД ТУТРАКАН 80 стр. очаква одобрение

КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В МАЛКИЯ ГРАНИЧЕН ГРАД (ИВАЙЛОВГРАД, ТУТРАКАН)

Културата се отличава с разнообразни проявления. Няма едно-единствено определение за култура, но съществуват много и различни варианти за описание на културата.
messi
0 0 0
ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 102 стр. очаква одобрение

ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

След присъединяването и пълноправно членствo на Република България към Европейския съюз (ЕС), в държавното и местното управление настъпват редица промени.
messi
0 0 0
Състояние проблеми и перспективи за развитие на селското стопанство в Община Провадия 66 стр.

Състояние, проблеми и перспективи за развитие на селското стопанство в Община Провадия

Селското стопанство е сектор със стратегическо значение за човешкото съществуване. Неговите продукти са предназначени главно за консумация от хората и затова са жизнено важни.
messi
0 0 0
Националната стратегия за регионално развитие НСРР 10 стр.

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР)

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2005 - 2015 г. е основният документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на страната.
messi
0 0 0
Регионална политика и сближаване 21 стр.

Регионална политика и сближаване

Регионалната политика на Европейския съюз е основана на финансова солидарност, доколкото част от приноса на всяка от страните -членки към бюджета на Общността се насочва към по-слабо развитите региони.
messi
0 0 0