Материали 1-10 от 90

Влияние на COVID-19 върху политиките на българското правителство и анти-пандемично сътрудничество на Балканите 16 стр.

Влияние на COVID-19 върху политиките на българското правителство и анти-пандемично сътрудничество на Балканите

На 31 декември, 2019 година Китай предупреждава Световната здравна организация за нов вирус в град Ухан, провинция Хубей. Вирусът бързо се разпространява и в останалите части на страната въпреки ограниченията за пътуване и поставените под блокада градове.
messi
0 0
СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОБИЗНЕС 13 стр.

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОБИЗНЕС

Общественото развитие на планетата през периода от втората половина на ХХ век до началото на ХХІ век се характеризира с бурно развитие на технологиите и мащабите на производствата.
messi
0 0
Оценка на факторите за развитие на промишлеността в област Кюстендил 16 стр.

Оценка на факторите за развитие на промишлеността в област Кюстендил

Промишлеността се характеризира с редица особености. Тя е продължител на занаядчийското производство. Развива се с висока степен на интензивност и доходност.
messi
0 0
Европейският съюз- инициативи и политика за установяване на регионална система за сигурност и интеграция в Югоизточна Европа 12 стр.

Европейският съюз- инициативи и политика за установяване на регионална система за сигурност и интеграция в Югоизточна Европа

Югоизточна Европа е неразделна част от Европа, но към настоящия момент е един относително нестабилен регион с по-слабо икономическо развитие.
messi
0 0
Oбщина Карлово 17 стр.

Oбщина Карлово

Карлово е град в централна България, който се намира в южното подножие на Стара планина. Той принадлежи към област Пловдив и е в съсетство с град Сопот. Градът е трети по големина в областта след Пловдив и Асеновград...
messi
0 1
Показатели за оценка на устойчивото развитие на регионите Югозападен-България и Баварски-Германия 0 стр.

Показатели за оценка на устойчивото развитие на регионите Югозападен-България и Баварски-Германия

Рефератът има за цел да проследи и анализира икономическия капитал на Югозападен регион, чиято икономическа активност е най-висока на територията на цяла България...
silviQ
0 1
Стратегия за развитие на Монтана като туристическа дестинация 14 стр.

Стратегия за развитие на Монтана, като туристическа дестинация

Основна предпоставка за успешно развитие на туризма на територията на регион Монтана е правилната оценка на факторите, влияещи върху туристическата дейност...
aronn
0 0