Материали 1-10 от 101

Състояние проблеми и перспективи за развитие на селското стопанство в Община Провадия 66 стр.

Състояние, проблеми и перспективи за развитие на селското стопанство в Община Провадия

Селското стопанство е сектор със стратегическо значение за човешкото съществуване. Неговите продукти са предназначени главно за консумация от хората и затова са жизнено важни.
messi
0 0
Националната стратегия за регионално развитие НСРР 10 стр.

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР)

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2005 - 2015 г. е основният документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на страната.
messi
0 0
Регионална политика и сближаване 21 стр.

Регионална политика и сближаване

Регионалната политика на Европейския съюз е основана на финансова солидарност, доколкото част от приноса на всяка от страните -членки към бюджета на Общността се насочва към по-слабо развитите региони.
messi
0 0
Устройствена политика и регионално планиране в община Елин Пелин 111 стр. очаква одобрение

Устройствена политика и регионално планиране в община Елин Пелин

Устройството на територията е пространствен израз на икономическата, социалната, културната и екологичната политика на обществото, а също така и инструмент за регулиране на взаимоотношенията между обществената система и природната среда.
messi
0 0
Регионална политика на ЕС Структурни фондове за програмния период 2007-2013г 93 стр.

Регионална политика на ЕС. Структурни фондове за програмния период 2007-2013г.

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие.
messi
0 0
Ролята на Турция за регионалната сигурност на Балканите и сигурността в Черноморския регион 22 стр.

Ролята на Турция за регионалната сигурност на Балканите и сигурността в Черноморския регион

Процесите, които настъпиха с началото третото хилядолетие основно се характеризират с големите си мащаби и ключовите си и генерални последици, които носят по отношение на технологиите, екологията, демографията.
messi
0 0
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 13 стр.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

Националната стратегическа референтна рамка е документ, който отразява стратегическия план на България за усвояване на средства от Европейските структурни фондове за периода 2007г -2013г по начин, който подкрепя глобалната стратегия за развитие на странат
messi
0 0
Проблеми при пространственото развитие на транспортната инфраструктура в България в контекста на реализацията на Европейската транспортна стратегия Транспорт 2050 г 22 стр.

Проблеми при пространственото развитие на транспортната инфраструктура в България в контекста на реализацията на Европейската транспортна стратегия „Транспорт 2050 г.”

Във връзка с приемането на Р България в Европейския съюз и интеграцията на нейната транспортна инфраструктура в Европейската транспортна инфраструктура, са положени значителни усилия за въвеждането и осъществяването на европейските стандарти за модерен, е
messi
0 0
Представяне обхвата на оперативната програма Регионално развитие 13 стр.

Представяне обхвата на оперативната програма “Регионално развитие”

Началото на Европейския съюз е свързано със стремежа на държавите членки да осигурят непрекъснато икономическо благосъстояние, основано на стабилен икономически растеж, ниска безработица и социален модел, базиран на отговорността към околната среда.
messi
0 0