Материали 1-10 от 85

Oбщина Карлово 17 стр.

Oбщина Карлово

Карлово е град в централна България, който се намира в южното подножие на Стара планина. Той принадлежи към област Пловдив и е в съсетство с град Сопот. Градът е трети по големина в областта след Пловдив и Асеновград...
messi
0 1
Показатели за оценка на устойчивото развитие на регионите Югозападен-България и Баварски-Германия 0 стр.

Показатели за оценка на устойчивото развитие на регионите Югозападен-България и Баварски-Германия

Рефератът има за цел да проследи и анализира икономическия капитал на Югозападен регион, чиято икономическа активност е най-висока на територията на цяла България...
silviQ
0 1
Стратегия за развитие на Монтана като туристическа дестинация 14 стр.

Стратегия за развитие на Монтана, като туристическа дестинация

Основна предпоставка за успешно развитие на туризма на територията на регион Монтана е правилната оценка на факторите, влияещи върху туристическата дейност...
aronn
0 0
Увеличаване на жителите в малките общини 11 стр.

Увеличаване на жителите в малките общини

По своята същност проектът представлява решение на конкретен проблем. В литературата се срещат различни определения на понятието "проект". Ето някои от тях: комбинация от задачи и действия, организирани за постигане на определена цел...
gecata_maina
0 0
Иновативна практика на публично-частно партньорство в сферата на регионалното развитие 16 стр.

Иновативна практика на публично-частно партньорство в сферата на регионалното развитие

Обект на настоящето проучване е регионалното развитие (Р България). Предмет на проучване е публично-частното партньорство в сферата на регионалното развитие (р България). Цел на проучването е да се представи иновативна практика на публично-частното парт
hunny
0 12
Конкурентоспособност на регионите в Европа 12 стр.

Конкурентоспособност на регионите в Европа

Основна информация за Европейския съюз. Регионална политика и цел. Партньорства за иновации. Конкурентоспособност на промишлеността. Образование в Европа. Социално развитие на регионите в Европа...
ndoe
0 0
Административно-териториално деление на Република България История и законодателствен принцип 20 стр.

Административно-териториално деление на Република България. История и законодателствен принцип.

Териториалното устройство на една страна има особено голямо и важно значение относно организиране и насочването на политическия културния икономически живот на обществото...
aronn
0 1