Материали 1-10 от 92

 Управление на непрекъсваемостта на бизнеса 19 стр.

“ Управление на непрекъсваемостта на бизнеса ”

В Света на бизнеса се наблюдават тенденции на непрекъснато усложняваща се бизнес среда било то поради повсеместната глобализация и усложняващи се взаимоотношения между различните организации
messi
0 0
КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА ЧЕРЕН ЛЕБЕД 8 стр.

КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА "ЧЕРЕН ЛЕБЕД"

Ключови думи: коронавирус COVID-19, пандемия, неопределеност, събитие, риск, явление, концепцията "Черният лебед", социалната отговорност, последствията –икономическия, социален, културен, политически , личен живот, рационално обяснение, поуки/изводи
messi
0 0
Инвестиции и инвестиционни проект 20 стр. очаква одобрение

Инвестиции и инвестиционни проект

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятието. Те са основен фактор за осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качеството на продукцията, снижаване на разходите, повишаване на конкурентноспособността и намаляване на разходите
messi
0 0
Анализ и оценка на риска на инвестиционен проект по примера на ЕтропалАД 63 стр. очаква одобрение

Анализ и оценка на риска на инвестиционен проект (по примера на „Етропал”АД)

Понастоящем анализа и оценката на риска по инвестиционните проекти бързо става обект на засилен интерес от страна както на големи, така и на малки и средни български организации.
messi
0 1
Управление на конфликти 13 стр.

Управление на конфликти

Конфликтът възниква на основата на противоположните мисли и подбуди на хора и техните групи и се явява противоборство, а субектите на социалното взаимодействие, което се характеризира с нанасянето на взаимни вреди.
messi
0 0