Материали 1-10 от 10

Оценка на риска за здравето и безопасността при работа в В и К ДупницаЕООД 10 стр. очаква одобрение

Оценка на риска за здравето и безопасността при работа в “В и К – Дупница”ЕООД

Настоящата програма се разработва на основание чл.7 от Наредба №5 за реда,начина и периодичността на извършване на оценка на риска
messi
0 0 0
Пазарен риск 14 стр.

Пазарен риск

Пазарният риск представлява възможността цената на дадена инвестиция ще намалее в резултат на промени в някои пазарни фактори. Пазарният риск е възможността тези загуби да настъпят в следствие на неблагоприятни промени в цените на:
messi
0 0 0
Риска и риск-мениджмънта в институт за проектиране и създаване на информационен софтуер и обслужващи системи град София 14 стр.

Риска и риск-мениджмънта в институт за проектиране и създаване на информационен софтуер и обслужващи системи – град София

Основните проблеми, които настъпват при анализа на дейността на института и с които се заемат последователно анализаторите и маркетолозите, а в последствие се диагностицират и управляват от риск мениджмънта, са свързани преди всичко с анализа на външната
messi
0 0 0
Курсова работа по Анализ на риска 37 стр.

Курсова работа по Анализ на риска

Отпуснат е кредит на стойност 2000 лв. за срок от 5 години при годишен лихвен процент 8%. Да се намери сумата, която трябва да бъде върната след изтичане на срока по всички лихвени модели.
messi
0 0 0
 Управление на непрекъсваемостта на бизнеса 19 стр.

“ Управление на непрекъсваемостта на бизнеса ”

В Света на бизнеса се наблюдават тенденции на непрекъснато усложняваща се бизнес среда било то поради повсеместната глобализация и усложняващи се взаимоотношения между различните организации
messi
0 0 0
КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА ЧЕРЕН ЛЕБЕД 8 стр.

КОРОНАВИРУС COVID-19 - РИСК ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМО, СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ ОТ ТИПА "ЧЕРЕН ЛЕБЕД"

Ключови думи: коронавирус COVID-19, пандемия, неопределеност, събитие, риск, явление, концепцията "Черният лебед", социалната отговорност, последствията –икономическия, социален, културен, политически , личен живот, рационално обяснение, поуки/изводи
messi
0 1 0
Инвестиции и инвестиционни проект 20 стр. очаква одобрение

Инвестиции и инвестиционни проект

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятието. Те са основен фактор за осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качеството на продукцията, снижаване на разходите, повишаване на конкурентноспособността и намаляване на разходите
messi
0 0 0