Материали 1-10 от 975

Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда 7 стр.

„Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда”

Поляризацията е основен процес,който се наблюдава в диелектричните материали,когато те са подложени на въздейстивието на електрично поле.
messi
0 0
Проучване на вербалното и невербалното мислене при ученици с дислексия на развитието и сравняване 15 стр.

Проучване на вербалното и невербалното мислене при ученици с дислексия на развитието и сравняване

За изследване на вербалното мислене на ученици с дислексия и сравняване с деца с типично развитие, се използвани тестове: вербален тест за излишна дума,както и тест за асоциации.
messi
0 0
BAEB558D Практика по бизнес администрация І 2 стр.

BAEB558D Практика по бизнес администрация І

Основната цел на практиката по бизнес администрация е постигане на синергичен ефект между теорията, включена в учебния процес на програма “Бизнес администрация” и познанията, придобити в реална бизнес среда.
messi
0 0
ЗАДАЧА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО 13 стр.

ЗАДАЧА ЗА УПРАЖНЕНИЕ ПО ВЪВЕДЕНИЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО

Посочете правилата за дебитни и кредитни записвания по счетоводните сметки както използвате следната таблица: Посочете правилата за дебитни и кредитни записвания по счетоводните сметки както използвате следната таблица: Посочете правилата за дебит
messi
0 1
Пролет е дошла 13 стр.

„Пролет е дошла”

Развиване у децата умението да наблюдават промени, които настъпват в природата;Формиране на умение за описване на типични промени, които настъпват с растенията и животните от местната природа през пролетта; за откриване на красотата в природата;Създаване
messi
0 0