Материали 61-70 от 964

Чертожно и визуализационно поле Координати и координатни системи Въвеждане на координати Управление на графичното изображение 60 стр.

Чертожно и визуализационно поле. Координати и координатни системи. Въвеждане на координати. Управление на графичното изображение

След стартиране на системата AutoCAD, чрез двукратно щракване върху иконата на Desktop или чрез щракване върху иконата на MS Shortcut Bar, се появява диалоговия прозорец Select template (фиг.1.1), от който се избират прототипния чертеж.
aronn
1 0