Материали 1-10 от 14

ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА АСЕМБЛЕР С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР 5 стр.

ИИЗУЧАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ЕЗИКА “АСЕМБЛЕР” С ПОМОЩТА НА СИМУЛАТОР ЗА ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР.

2. Инструкции за извършване на аритметични и логически операции (Aritmetic and Logic instructions). От своя сртана този клас се дели на преки (direct) и непосредствени (immediate)..........
aronn
11 1
Интерфейс на микропроцесора с паметите 6 стр.

Интерфейс на микропроцесора с паметите.

Развитието на паметите на цифровите машини е следвало закономерността на развитието на функциите и технологиите. Първата памет в сметачната машина на Чарлз бебидж била механична..
aronn
3 0
ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА 10 стр.

ИЗУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ ЛОГИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА

Разгледахме алгоритъма за синтез на функционални възли на цифровите устройства (суматори, шифратори, дешифратори и др. ) действието на които се описва с комбинационни логически функции.
aronn
6 0
Симулационно изследване на базови логически елементи с цифров симулатор 8 стр.

Симулационно изследване на базови логически елементи с цифров симулатор

Логическите схеми, реализиращи изброените елементарни логически функции могат да се реализират с помощта на прости превключватели, релета.............
aronn
4 0
Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията intel 8086 и тяхното използуване при разработване на програма за работа с io портовете на езика асемблер 7 стр.

Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията intel 80*86 и тяхното използуване при разработване на програма за работа с i/o портовете на езика асемблер

Цел: Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията Intel 80*86 и тяхното използуване при разработване на програма за работа с I/O портовете на езика Асемблер.
wizzair
10 0
изучаване принципите на разработване на линейни разклонени и циклични сегменти от програми 5 стр.

изучаване принципите на разработване на линейни, разклонени и циклични сегменти от програми:

Цел на работата: Усвояване на технологията на р разработване на линейни, разклонени и циклични сегменти от програми с помощта на симулатор SMS32V23
wizzair
7 0
Изучаване на основните инструкции и разработване на програми на езика асемблер с помощта на симулатор за персонален компютър 5 стр.

Изучаване на основните инструкции и разработване на програми на езика “асемблер” с помощта на симулатор за персонален компютър.

Цел: Изучаване на основните инструкции на микропроцесор от серията Intel 80*86 и тяхното използуване при разработване на програми и работа с I/O портовете на езика Асемблер.
wizzair
10 0