Материали 1-10 от 11

Маркетингови аспекти при управлението на аграрни продукти 8 стр.

Маркетингови аспекти при управлението на аграрни продукти

Да се представи схематично и се анализира продуктовият микс на фирмата. Продуктовият микс е съвкупността от всички продукти, които фирмата произвежда и/или предлага на пазара....
lubega
3 2