Материали 1-10 от 29

Задачи по статистика 16 стр.

Задачи по статистика

Известни са стойностите на показателите: (а) "Среден годишен брой на осигурените лица", и (б) "Годишен приход от пенсионни осигуровки" (преоценен по съпоставими цени от 2005 г.) по данни за една област за всяка година о
ivan40
0 0
Решена задача по дисциплина Количествени методи и модели 3 стр.

Решена задача по дисциплина "Количествени методи и модели"

Разполагаме с данните за относителния дял на безработните лица в осем области, както и относителния дял на младежката престъпност (дела на престъпленията, извършени от лица до 30-годишна възраст)...
emoto_92
20 4
Определяне на относителни статистически величини 69 стр.

Определяне на относителни статистически величини

Да се направи представителна извадка от 22 домакинства чрез систематичен подбор и да се направи оценка на средни и относителни величини по признаците брой на членовете на домакинството и т.н.
cblock
22 2
Задача по количествени методи и модели 1 стр.

Задача по количествени методи и модели

Експертите на Държавен фонд за подпомагане на жилищното обновление обсъждат възможности за участие на фонда в Националната програма за саниране на жилищните имоти. Разглеждат се три алтернативи за участие...
gecata_maina
11 1