Материали 1-10 от 2

Помагало по методика на технологичното обучение 4 стр.

Помагало по методика на технологичното обучение

Опиши различията между "аксиоматизъм" и "конструктивизъм"? Отговор: при аксиоматичното построяване на научните теории в основата им се поставят няколко понятия, наречени първични и приемащи се без дефиниция...
nerven
2 0