Материали 1-10 от 290

Специфика на приложението на принципите за подбор и структуриране на образователното съдържание в направления Природен свят и Социален свят 5 стр.

Специфика на приложението на принципите за подбор и структуриране на образователното съдържание в направления Природен свят и Социален свят

Ориентирането на детето в света е възможно само при отчитане на взаимовръзката между взаимодействащите си педагогически явления, които оказват влияние върху различни сфери на неговата култура на поведение – познавателна, социална, емоционално-волева
the_magicer
0 0
Контрол и проверка на знанията на учениците 2 стр.

Контрол и проверка на знанията на учениците

Контрол и проверка се осъществява с цел за получаване на обратна връзка за нивото на знания на учениците; степента на усвоеност на уменията; за да се види ефективността от работата на учителя...
the_magicer
0 0
Урокът основна организационна форма на обучение 3 стр.

Урокът – основна организационна форма на обучение

Същност на урока - съвместна дейност на учителя и ученика, при която се усвоява дадено учебно съдържание за определено време. Двете основни функции на урока са обучаваща и възпитаваща...
rusev02
0 0