Материали 1-10 от 10

Образованието в България 47 стр.

Образованието в България

Настъпилите промени в България след 1989г. засягат дълбоко редица сфери от обществено-икономическия и политическия живот на страната. Тези промени влияят твърде сериозно и на сектора на образованието в страната.
messi
0 0 0
Стратегии и техники за формиране на общоучебните умения и навици наблюдение и мислене в първи клас 100 стр.

Стратегии и техники за формиране на общоучебните умения и навици (наблюдение и мислене) в първи клас

През последните години българското училище бе лишено от много традиции и традиционни дейности. Без да сравнявам, ще кажа, че западната образователна система е доста консервативна в това отношение.
messi
0 0 0
Особености на процеса на обучение в университета Съвременни подходи 40 стр. очаква одобрение

Особености на процеса на обучение в университета. Съвременни подходи.

Университетското образование, както вече бе изяснено е формално образование. То е част от една организирана и структурирана хронологично система, която включва началното образование, средното образование и висшето образование, реализирани в съответни учеб
messi
0 0 0