Материали 1-10 от 2

Специфика на обучението във Висшето медицинско училище 11 стр.

Специфика на обучението във Висшето медицинско училище

В документите на ЮНЕСКО технология на обучението се разглежда като системен метод за създаване, приложение и определяне на цялостния процес на преподаване и усвояване на знания с отчитане на техническите...
silviQ
0 0
Разглеждане на казус 3 стр.

Разглеждане на казус

Ученик от втори клас, който се е справял отлично с учебните задължения, изведнъж се "затваря" в себе си, става потиснат и дори агресивен. Единствено се оживява в часа по музика. Коментирайте възможните причини за това състояние на ученика...
ivan40
6 0