Материали 1-10 от 190

Съвременна образователна парадигма 8 стр.

Съвременна образователна парадигма

Адлерианският образователен модел представлява процес на взаимно съучастие между учител и ученици в хода на учебния час. Той носи атмосфера на взаимна съпричастност и общи цели, и е "процес на изразяване на собствената позиция и същевременно изра
messi
0 0
Специфика на обучението във Висшето медицинско училище 11 стр.

Специфика на обучението във Висшето медицинско училище

В документите на ЮНЕСКО технология на обучението се разглежда като системен метод за създаване, приложение и определяне на цялостния процес на преподаване и усвояване на знания с отчитане на техническите...
silviQ
0 0