Материали 1-10 от 2

Учебен проект за осъществяване на междупредметните връзки в математиката 5 стр.

Учебен проект за осъществяване на междупредметните връзки в математиката

Полезен методически материал, предназначен за учители по математика и физика в средните училища. Представя се в аналитична и таблична форма основните педагогически насоки за осъществяване на проектната форма на обучение в часовете по математика....
aronn
0 1