Материали 91-100 от 290

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 25 стр.

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Подобряване на училищната среда чрез създаване на условия за успешна социализация и равен достъп до качествено образование на застрашени от отпадане или попаднали в състояние на изключеност деца и ученици от етническите малцинства....
silviQ
5 0
Натурно рисуване в българското училище същност основни етапи на развитие 3 стр.

Натурно рисуване в българското училище – същност, основни етапи на развитие

Натурната система господства в България от 1910 до 1970 г.. Тя е основана главно върху рисуване на предмети от околната действителност, а не на абстрактни геометрични фигури и форми....
cblock
18 0
План-конспект по български език на тема Цел на общуването - 5 клас 9 стр.

План-конспект по български език на тема "Цел на общуването" - 5 клас

Да се предадат знания за предмета на общуване; да се предадат отношения и чувства към предмета на общуване; да се предизвика действие спрямо предмета на общуване от страна на слушащия...
aronn
6 0