Материали 1-10 от 28

Природни пояси и зони на земята 6 стр.

Природни пояси и зони на земята

Умения и дейности, реализирани в урока – да се усвоят нови знания за географското положение за природните пояси и зони на света; за връзките между природните компоненти в тях; за условията на живот и труд в зоните; за типичните проблеми...
lubega
0 1
План-конспект по български език на тема Цел на общуването - 5 клас 9 стр.

План-конспект по български език на тема "Цел на общуването" - 5 клас

Да се предадат знания за предмета на общуване; да се предадат отношения и чувства към предмета на общуване; да се предизвика действие спрямо предмета на общуване от страна на слушащия...
aronn
6 0
План за методическо обединение 3 стр.

План за методическо обединение

Обучението по обществени и природни науки да съдейстава за изграждането на високи интелектуални и нравствени качества, съзнателна дисциплинарност и отговорно поведение на подрастващите...
daniche90
11 0