Материали 31-40 от 290

Стратегии за мотивация на обучението в начална училищна възраст 97 стр.

Стратегии за мотивация на обучението в начална училищна възраст

През последните години българското училище бе лишено от много традиции и традиционни дейности. Без да сравнявам, ще кажа, че западната образователна система е доста консервативна в това отношение...
aronn
0 0
Критерии за оценяване на качеството на образование в началното училище 67 стр.

Критерии за оценяване на качеството на образование в началното училище

Под система от критерии за оценка на качеството на резултатите от образованието се разбира структурната цялост от научни, методологически, нормативно-правни, организационни, технологически и материално-технически показатели...
ivan40
0 0
Използване на quotучене по станцииquot при ранното чуждоезиково обучение в началното училище 97 стр.

Използване на "учене по станции" при ранното чуждоезиково обучение в началното училище

Чуждоезиковото обучение в България се регулира от Държавните образователни изисквания, учебен курикулум за определен етап на обучение, учебно съдържание за една учебна година, учебен план за учебната година...
ivan40
0 0
Стратегии и техники за формиране на общоучебните умения и навици наблюдение и мислене в първи клас 100 стр.

Стратегии и техники за формиране на общоучебните умения и навици (наблюдение и мислене) в първи клас

През последните години българското училище бе лишено от много традиции и традиционни дейности. Без да сравнявам, ще кажа, че западната образователна система е доста консервативна в това отношение...
lubega
0 0
Типични затруднения в адапционния период на малкия ученик 86 стр.

Типични затруднения в адапционния период на малкия ученик

Българското училище е едно уникално пространство, в което се пресичат реалните критерии на сегашното ни обществено развитие. В тази връзка, проблемът е в занижаването на функциите му и опасността, то да се разпадне като институциален модел...
nerven
0 0
Българската образователна система 26 стр.

Българската образователна система

От своето създаване българската образователна система претърпява редица промени. Тя се развива съобразно съвременните тенденции и по примера на развитите страни. Контролът, упражняван върху нейната дейност, е строг и това оказва благоприятно...
ivan40
0 0
Образованието в България 47 стр.

Образованието в България

Настъпилите промени в България след 1989г. засягат дълбоко редица сфери от обществено-икономическия и политическия живот на страната. Тези промени влияят твърде сериозно и на сектора на образованието в страната...
ivan40
0 0
Специфика на обучението във Висшето медицинско училище 11 стр.

Специфика на обучението във Висшето медицинско училище

В документите на ЮНЕСКО технология на обучението се разглежда като системен метод за създаване, приложение и определяне на цялостния процес на преподаване и усвояване на знания с отчитане на техническите...
silviQ
0 0