Материали 1-10 от 36

Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас 5 стр.

Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас

Съвременната общообразователна дидактическа система у нас има две основни страни: обективно-предметна и субективно-личностна. Първата включва познания за света с широк профил и начини за преобразуването, за изменението му...
gecata_maina
0 0
Модернизиране на началното образование 9 стр.

Модернизиране на началното образование

Теоретична база на модернизирането. Цели на модернизацията. Осигуряване на качествено образование за всички граждани, при запазване на традиционните ценности на българската образователна система и развитието й...
rusev02
0 0
Модернизиране на началното образование 9 стр.

Модернизиране на началното образование

Теоретична база на модернизирането. Цели на модернизацията. Осигуряване на качествено образование за всички граждани, при запазване на традиционните ценности на българската образователна система и развитието й...
cblock
0 0
Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас 5 стр.

Комплексно-интегралният подход в образователната система у нас

Съвременната общообразователна дидактическа система у нас има две основни страни: обективно-предметна и субективно-личностна. Първата включва познания за света с широк профил и начини за преобразуването, за изменението му...
ndoe
0 1
Целеви познавателни и технологични изменения на педагогическото взаимодействие при развитие на представите за величина при 3-7 г 5 стр.

Целеви познавателни и технологични изменения на педагогическото взаимодействие при развитие на представите за величина при 3-7 г..

Методически материал с педагогическа насоченост за студенти по ПНУП. Съдържа методи и задачи по ДОИ и методичните ръководства...
dannyboy
0 0
Педагогическа технология за развитие на геометричните представи на визуално и аналитично равнище - цел съдържание методи 2 стр.

Педагогическа технология за развитие на геометричните представи на визуално и аналитично равнище - цел, съдържание, методи

Материалът съдържа основните свойства по възрастова периодизация и прилежащите към тях методи за реализация на предметно-дидактичната цел на занятията от 1, 2, 3 и ПГ...
rusev02
2 2
Натурно рисуване в българското училище същност основни етапи на развитие 3 стр.

Натурно рисуване в българското училище – същност, основни етапи на развитие

Натурната система господства в България от 1910 до 1970 г.. Тя е основана главно върху рисуване на предмети от околната действителност, а не на абстрактни геометрични фигури и форми....
cblock
18 0