Материали 51-60 от 290

Междупредметни релации на математиката и физиката 19 стр.

Междупредметни релации на математиката и физиката

Методически анализ за осъществяване на междупредметните връзки на науките физика и математика. Разгледано е както съвместното им историческо развитие, така и съвременното сходство в методите им на обучение....
dannyboy
0 0
Форми на електронно обучение 1 стр.

Форми на електронно обучение

Общи сведения – ел обучение е термин, който придобива широка популярност чрез английският аналог e – learning, означаващ интерактивно обучение, което използва компютри и технологии за комуникации като средство за преподаване...
gecata_maina
0 1
Методически анализ на пробен урок по български език на тема quotИзречението в текстаquot 5 стр.

Методически анализ на пробен урок по български език на тема "Изречението в текста"

Според дидактическата класификация, урокът на тема "Изречението в текста", е за нови знания oтносно същността на изречението и словосъчетанието, техните признаци и службата им в текста...
ivan40
0 0
Образование и развитие Теории за развитието 6 стр.

Образование и развитие. Теории за развитието.

Образованието е продукт и фактор за развитието на човешкото общество. И образованието, и науката са едни от най- важните области на социалната дейност. Развитието е общо свойство на природата, обществото и човешката личност...
dannyboy
0 0