Материали 1-10 от 964

Определяне на относителни статистически величини 69 стр.

Определяне на относителни статистически величини

Да се направи представителна извадка от 22 домакинства чрез систематичен подбор и да се направи оценка на средни и относителни величини по признаците брой на членовете на домакинството и т.н.
cblock
22 2
Чертожно и визуализационно поле Координати и координатни системи Въвеждане на координати Управление на графичното изображение 60 стр.

Чертожно и визуализационно поле. Координати и координатни системи. Въвеждане на координати. Управление на графичното изображение

След стартиране на системата AutoCAD, чрез двукратно щракване върху иконата на Desktop или чрез щракване върху иконата на MS Shortcut Bar, се появява диалоговия прозорец Select template (фиг.1.1), от който се избират прототипния чертеж.
aronn
1 0