Материали 1-10 от 1

Помагало по аналогова схемотехника 14 стр.

Помагало по аналогова схемотехника

Усилвателят представлява преобразувател на електрическа енергия на токозахранващ източник в друг вид електрическа енергия, подходяща за подаване на блока (товара) на изходната му верига....
loli
10 0