Материали 1-10 от 1

Помагало по борсова търговия - въпроси и отговори 11 стр.

Помагало по борсова търговия - въпроси и отговори

Каква е същността на борсите? Съвременната борса е многофункционална. Тя е пазар на стоки. Какво е клирингова къща? Финансова институция осигуряваща разплащането по всички сделки...
nerven
9 0