Материали 51-60 от 964

Симулационно изследване на базови логически елементи с цифров симулатор 8 стр.

Симулационно изследване на базови логически елементи с цифров симулатор

Логическите схеми, реализиращи изброените елементарни логически функции могат да се реализират с помощта на прости превключватели, релета.............
aronn
4 0
Пасивно използване на слънчевата енергия за отопление и климатизация 6 стр.

Пасивно използване на слънчевата енергия за отопление и климатизация

Енергийният добив е зависим в голяма степен от оформянето и изложението на сградите и климатичните условия. На фигурата са дадени най- важните решения за пасивно използване на слънчевата енергия.
aronn
2 0
Измерване интензитета на слънчевата радиация 4 стр.

Измерване интензитета на слънчевата радиация

Пряката слънчева радиация, т.е. лъчистата енергия от Слънцето, идваща до земната повърхност под формата на успореден сноп лъчи, е основната част от притока на лъчиста енергия върху земната повърхност.
aronn
4 0
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛ НА СТИРЛИНГ 12 стр.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛ НА СТИРЛИНГ

Основен принцип на действие е използването на задвижваща енергия произведена от постъпваща топлина извън двигателя. За тази цел т.нар. „топлинна глава на двигателя” може да се постави в зоната на действие на произволен топлинен източник.
aronn
2 0