Материали 21-30 от 964

Двойствена задача Икономическа интерпретация 10 стр.

Двойствена задача. Икономическа интерпретация

На всяка задача на линейното оптимиране може по определен начин да се съпостави някаква друга задача на линейното оптимиране, наречена двойнствена (спрегната) по отношение на изходната (пряка)...
nerven
0 0
Лихвен риск Лихви Лихвени модели Еквивалентност на капитали 27 стр.

Лихвен риск. Лихви. Лихвени модели. Еквивалентност на капитали

Зад.1 договорено е отпускането на краткосрочен заем в размер на 30 000 лв. за срок от 260 дни при 8,5% годишна лихва. Да се намери: сумата, която длъжникът ще трябва да изплати след 260 дни...
messi
0 0