Материали 1-10 от 10

ИЗУЧАВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В ПЪРВИ КЛАС 8 стр. очаква одобрение

ИЗУЧАВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ В ПЪРВИ КЛАС

Чрез изучаване на празници и обичаи в първи клас се повишава интересът на учениците към образователния процес, мотивират се за активна работа и се повишава нивото на знания, умения и компетенции.
messi
0 0 0
НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТРУДОВ ОПИТ ОТ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 76 стр.

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТРУДОВ ОПИТ ОТ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Влиянието на народното творчество като фактор във възпитателната работа на децата, отдавна е привличало вниманието на много автори.
messi
0 0 0
Фолклорна демонология на източните славяни 0 стр.

Фолклорна демонология на източните славяни

Славянски духове или свръхестествени същества, тези които според славяните обитават заобикалящия ги свят. Самите славяни най-често ги наричат бесове, което в предхристиянско време обозначава абсолютно всички духове, демони и пр., без оглед на функциите...
silviQ
0 0 0
Влиянието на приказката върху децата от предучилищна и начална възраст 3 стр.

Влиянието на приказката върху децата от предучилищна и начална възраст

Това е разработка-есе по Фолклор и култура на тема: Влиянието на приказката върху децата от предучилищна и начална възраст - поставена от проф. д-р Божидар Ангелов във ВТУ Кирил и Методи...
ivan40
0 0 0
Македонската миячка носия - предизвикателство за създаване на съвременни модни дрехи 20 стр.

Македонската миячка носия - предизвикателство за създаване на съвременни модни дрехи

Миячките македонски етноси в сравнение с другите македонски племена се характеризират с уникалност в езика, местообитанията, обичаите и носиите и като такъв предлага широко поле за научни изследвания...
lubega
0 0 0