Материали 1-10 от 10

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 5 стр.

„ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Добрите идеи имат това свойство: когато най-много ни трябват - никакви ги няма. Подходите за генериране на нови идеи биват вътрешни и външни. Вътрешните произлизат от хора от нашето бизнес обкръжение: колеги и служители. Вътрешният подход има преимущес
messi
0 0 0
Производствено предприемачество чрез придобиване изкупуване на бизнеса в ранните етапи на развитие на капитализма у нас 13 стр.

Производствено предприемачество чрез придобиване (изкупуване) на бизнеса в ранните етапи на развитие на капитализма у нас

Практиката доказва, че предприемачеството като дейност е пряко свързана с растежа на техниката, технологията, нововъведенията и растежа на производството. С това схващане предприемачеството се интерпретира като импулс, сила за осъществяване на научно-техн
messi
0 0 0
Казус по предприемачество 10 стр.

Казус по предприемачество

За развитието на предприемачеството в една страна са необходими свободни хора, притежаващи добри идеи, настойчивост и постоянство, професионални знания и умения, достъпни и налични ресурси (финансови, материални и човешки).
messi
0 0 0
Преодоляване на бариерите срещу промяната Случаят Corus 4 стр.

Преодоляване на бариерите срещу промяната. Случаят Corus.

Външната среда, в която се развива бизнесът постоянно се променя. Предприятията трябва да отговарят на тези промени за да останат конкурентоспособни и да продължат да задоволяват нуждите на клиентите си.
messi
0 0 0
Фактори за осъществяване на предприемаческа иновативна дейност на примера на Монбат АД грМонтана 60 стр.

Фактори за осъществяване на предприемаческа иновативна дейност /на примера на Монбат АД– гр.Монтана/

Перспективите за развитие на България са свързани с формирането на иновативна икономическа система, която е предназначена да увеличи иновативната активност на икономическите субекти.
messi
0 0 0
Указания за разработване на дипломна работа от студенти обучавани по учебна програма Предприемачество специализация Фамилно предприемачество 2 стр.

Указания за разработване на дипломна работа от студенти, обучавани по учебна програма „Предприемачество“, специализация „Фамилно предприемачество“

В увода, в кратък и концентриран вид трябва да се отразят актуалността на проблема, обекта и предмета на работата, цел и задачи, ограниченията, иновативните елементи и практическата стойност, а също и методическия апарат, използван за написване на дипломн
messi
0 0 0