Материали 1-10 от 174

Преодоляване на бариерите срещу промяната Случаят Corus 4 стр.

Преодоляване на бариерите срещу промяната. Случаят Corus.

Външната среда, в която се развива бизнесът постоянно се променя. Предприятията трябва да отговарят на тези промени за да останат конкурентоспособни и да продължат да задоволяват нуждите на клиентите си.
messi
0 0
Фактори за осъществяване на предприемаческа иновативна дейност на примера на Монбат АД грМонтана 60 стр.

Фактори за осъществяване на предприемаческа иновативна дейност /на примера на Монбат АД– гр.Монтана/

Перспективите за развитие на България са свързани с формирането на иновативна икономическа система, която е предназначена да увеличи иновативната активност на икономическите субекти.
messi
0 0
Указания за разработване на дипломна работа от студенти обучавани по учебна програма Предприемачество специализация Фамилно предприемачество 2 стр.

Указания за разработване на дипломна работа от студенти, обучавани по учебна програма „Предприемачество“, специализация „Фамилно предприемачество“

В увода, в кратък и концентриран вид трябва да се отразят актуалността на проблема, обекта и предмета на работата, цел и задачи, ограниченията, иновативните елементи и практическата стойност, а също и методическия апарат, използван за написване на дипломн
messi
0 0
Изграждане и развитие на малки и средни предприятияМСП 20 стр.

Изграждане и развитие на малки и средни предприятия(МСП).

Възникване и развитие на малки и средни предприятия. 1. Роля и възникване на малките и средни предприятия МСП се обособяват и започват да функционират под различна форма още с появата на стопанската дейност на човека, като през отделните форми на све
Vania70
0 1
Избор на местоположение на стартиращ бизнес 4 стр.

Избор на местоположение на стартиращ бизнес

Лекцията съдържа следните компоненти: Значение на местоположението; Основни проблеми; Избор на локация като серия от решения; Местоположения, които трябва да избягваме; Оценка на алтернативни местоположения в табличен вид...
daniche90
0 0
Финансиране на технологично предприемачество 12 стр.

Финансиране на технологично предприемачество

При новите конкурентни условия, налагани от глобализацията и развиващото се пазарно стопанство, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно...
daniche90
0 1