Материали 1-10 от 170

Разработени теми за национална изпитна програма за държавен изпит по предприемачество и мениджмънт 293 стр.

Разработени теми за национална изпитна програма за държавен изпит по предприемачество и мениджмънт

Индустриалното предприятие е сложен производствено технически и социално-икономически комплекс. То е основното, първичното структурно звено на националното стопанство, в което се осъществяват технологически процеси, организация на производството...
messi
0 1
Предприемачески стратегии 72 стр.

Предприемачески стратегии

Понятие за предприемаческа стратегия. Понятието стратегия произлиза в своята етимология от гръцката дума strategia, която се състои от думите stratos – войска и ago – водя, т.е. по произход е военен термин...
ivan40
10 5
Основи на предприемачеството - същност основни елементи и движещи сили на предприемаческият процес 43 стр.

Основи на предприемачеството - същност, основни елементи и движещи сили на предприемаческият процес

Предприемачеството разбираме като създаване на нов бизнес. Управлението и функцинирането на фирмата, и нейният растеж е бизнес дисциплината на 21 век. Това се дължи на влиянието на няколко фактора...
loli
47 7
Бизнес план за хотел 3 звезди 36 стр.

Бизнес план за хотел 3 звезди

С разгъната застроена площ 2400м2 Хотела ще бъде категория 3 звезди в Банско с 120 легла и включващ:  Единични стаи – 12бр.  Двойни стаи – 20бр.  Тройни стаи – 10бр.  Студиа – 15бр.  Апартаменти – 2бр...
nezabravima
60 2
Организация на малкото предприятие 36 стр.

Организация на малкото предприятие

Няма съмнение, че проблемите на дребния бизнес, представян от групата на малките и средните фирми, са едни от най-изследваните и дискутираните през последните години в национален и интернационален бизнес-контекст...
cblock
0 0