Материали 61-70 от 170

Аутсорсингът в публичната сфера 9 стр.

Аутсорсингът в публичната сфера

Обект на изследване в настоящия доклад е публичният сектор, който представлява система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчно облагане, произвеждат и предлагат публични блага...
nerven
0 2
Курсов проект по количествени методи - индекс на производство на облекло за периода 2001 - 2007 г 14 стр.

Курсов проект по количествени методи - индекс на производство на облекло за периода 2001 - 2007 г.

Индекс на производство на облекло за периода 2001-2007г. Теоретична постановка на изследването. Данни за производството на облекло от 2001 до 2001. Определяне на математическия модел. Спецификация на иконометричния модел....
ndoe
9 1
Аутсорсинг 16 стр.

Аутсорсинг

Аутсорсингът (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using или използване на външни ресурси") става част от бизнес речника през 80-те години на ХХ век, а след 90-те години се наблюдава развитие на тази практика в...
cblock
42 3
Характерни черти на българския предприемач 9 стр.

Характерни черти на българския предприемач

Предприемачите са важен фактор за развитието на икономиката. Те поемат инициативата по организирането на бизнеса, поемат риск, откриват нови възможности за бизнес, те са двигателя на икономиката...
rusev02
32 2