Материали 81-90 от 169

Предприемачество - същност Профилът на предприемача Среда на предприемача Преприемаческа мрежа 14 стр.

Предприемачество - същност. Профилът на предприемача. Среда на предприемача. Преприемаческа мрежа.

В етимологичен план думата предприемач произтича от френското "enrepreneuer" и в буквален превод означава посредник между две страни...
loli
29 0
Съвременният неолиберален модел на икономическа глобализация и предприемаческата дейност 34 стр.

Съвременният неолиберален модел на икономическа глобализация и предприемаческата дейност

Развитието на конкуренцията, преобладаването на иновационния тип растеж, акцентът върху частната инициатива, характерен за икономическите програми на...
mOn
16 3
Основи на предприемачеството - същност основни елементи и движещи сили на предприемаческият процес 43 стр.

Основи на предприемачеството - същност, основни елементи и движещи сили на предприемаческият процес

Предприемачеството разбираме като създаване на нов бизнес. Управлението и функцинирането на фирмата, и нейният растеж е бизнес дисциплината на 21 век. Това се дължи на влиянието на няколко фактора...
loli
47 6