Материали 21-30 от 169

Курсов проект по количествени методи - индекс на производство на облекло за периода 2001 - 2007 г 14 стр.

Курсов проект по количествени методи - индекс на производство на облекло за периода 2001 - 2007 г.

Индекс на производство на облекло за периода 2001-2007г. Теоретична постановка на изследването. Данни за производството на облекло от 2001 до 2001. Определяне на математическия модел. Спецификация на иконометричния модел....
cblock
0 0
Въпроси за самостоятелна работа по quotВъведение в предприемачествотоquot 10 стр.

Въпроси за самостоятелна работа по "Въведение в предприемачеството"

Какво представлява предприемачеството като процес? Различните автори дават разнообразни определения за предприемачеството. Може да се каже, че всяко определение описва различни части от предприемачеството...
daniche90
0 0
Въведение в предприемачеството - практически задачи 6 стр.

Въведение в предприемачеството - практически задачи

Експертите в областта на инвестирането твърдят, че намирането на добра идея за бизнес е по трудно от набирането на капитал за финансирането й. Много добрите идеи в бизнеса възникват спонтанно, случайно, но независимо от това, всеки предприемач трябва...
lubega
0 2
Ролята на предприемача в съвременния бизнес 7 стр.

Ролята на предприемача в съвременния бизнес

Какво е предприемачеството днес? Предприемачеството е способ, посредством който може да се постигне икономическо развитие на базата на иновативна дейност, дори в условия на финансова криза...
ndoe
0 0
Производствено предприемачество чрез придобиване изкупуване на бизнеса в ранните етапи на развитие на капитализма у нас 13 стр.

Производствено предприемачество чрез придобиване (изкупуване) на бизнеса в ранните етапи на развитие на капитализма у нас

Практиката доказва, че предприемачеството като дейност е пряко свързана с растежа на техниката, технологията, нововъведенията и растежа на производството. С това схващане предприемачеството се интерпретира...
rusev02
0 0
Предприемач 11 стр.

Предприемач

1. Кои са предприемаческите функции за производствена дейност, осъществени в казуса? 2. Каква е стратегическата ориентация на производствените проекти на предприемачите? 3. В казуса има ли представени уникални предприемачески подходи при осъществяване...
dannyboy
0 0