Материали 1-10 от 33

Ликвидиране на последствията от катастрофа на летище Варна в следствие на лоши атмосферни условия 14 стр.

Ликвидиране на последствията от катастрофа на летище Варна в следствие на лоши атмосферни условия

Материалът е свързан с авиационната безопасност. В него е разгледано възможно произшествие с описани последователни действия на аварийно-спасителните групи...
aronn
0 0
Действие при възникване на пожар в дома 12 стр.

Действие при възникване на пожар в дома

Горенето е съвкупност от химически и физически процеси, в основата на която е бързо протичащата реакция окисляване, при което се отделя значително количество топлина и се излъчва светлина...
the_magicer
0 0
Природни бедствия и начини за защита 26 стр.

Природни бедствия и начини за защита

Процесите в живата и неживата материя на земята се извършват бавно, за стотици години. Понякога обаче, по необясними на пръв поглед причини, някои процеси и явления за неизвестен период от време увеличават многократно скоростта на развитието си...
aronn
0 1
Дейности при аварии 48 стр.

Дейности при аварии

Бурният технически прогрес в сегашната епоха непрекъснато внася нови технологии, конструкции, изделия. Машиностроителните предприятия изработват все по-сложни и по-точни машини, съоръжения, апарати и инструменти...
silviQ
0 1
Обща характеристика на екстремните ситуации Организация на защитата на населението при екстремни ситуации Средства за защита 8 стр.

Обща характеристика на екстремните ситуации. Организация на защитата на населението при екстремни ситуации. Средства за защита.

Въздействието върху човека както на един, така и на няколко фактора на екстремалната ситуация, предизвиква изменения на психофизическото му състояние и адаптация към външната среда...
ivan40
0 0
Природни бедствия и начини за защита 26 стр.

Природни бедствия и начини за защита

Процесите в живата и неживата материя на земята се извършват бавно, за стотици години. Понякога обаче, по необясними на пръв поглед причини, някои процеси и явления за неизвестен период от време увеличават многократно скоростта на развитието си...
aronn
0 2
Действие при възникване на пожар в дома 12 стр.

Действие при възникване на пожар в дома

Горенето е съвкупност от химически и физически процеси, в основата на която е бързо протичащата реакция окисляване, при което се отделя значително количество топлина и се излъчва светлина...
ivan40
0 0