Материали 1-7 от 7

Профилактика на зъбния кариес по време на бременността хранителна профилактика флуорна профилактика грижи за оралното здраве на бременната 12 стр.

Профилактика на зъбния кариес по време на бременността – хранителна профилактика, флуорна профилактика, грижи за оралното здраве на бременната

Целта на денталната профилактика е да се запази оралното здраве на индивида чрез предотвратяване и контрол на оралните заболявания.
messi
0 0 0
Профилактика на зъбния кариес по време на бременност - хранителна профилактика флуорна профилактика грижи за оралното здраве на бременната 12 стр.

Профилактика на зъбния кариес по време на бременност - хранителна профилактика, флуорна профилактика, грижи за оралното здраве на бременната

Целта на денталната профилактика е да се запази оралното здраве на индивида чрез предотвратяване и контрол на оралните заболявания. Профилактиката на зъбния кариес по време на бременността се изразява в три направления...
the_magicer
0 0 0