Материали 1-3 от 3

Управление на външния дълг на Бразилия 25 стр.

Управление на външния дълг на Бразилия

Голяма част от външния дълг била предоставена под формата на краткосрочни заеми с плаващ лихвен процент, при което примерно 80% от дълга представлявал задължение на държавата....
emoto_92
5 0 0