Материали 1-1 от 1

Реклама и приложението й в интернет 80 стр.

Реклама и приложението й в интернет

Добре направената реклама сама по себе си е шедьовър и е резултат от работата на добре обучени специалисти, професионални познавачи на народопсихологията на адресатите и от умелото съчетаване на световните постижения в сферата....
admin
1 0 0