Материали 1-10 от 78

Статистически методи за изследване на брачността 41 стр.

Статистически методи за изследване на брачността

Аспекти на изследването на брачността. Изследването на брачността обхваща изучаването на количествени явления, които са пряк резултат от съществуването на бракове сред населението – връзки между индивиди между различни полове, създадени в предвидени
daniche90
0 1
Сравнителна демографска характеристика на област Ловеч и област Варна 33 стр.

Сравнителна демографска характеристика на област Ловеч и област Варна

Демографията (наука за населението) изучава чрез система от методи развитието и структурата на населението под въздействието на социалната и природната среда. Интересува се от населението, което се възпроизвежда и мигрира, от неговите демографски...
ndoe
0 2
Моята прогноза за българската популация 3 стр.

Моята прогноза за българската популация

Моята прогноза за българската популация - есе по биология и здравно образоваие. България - нашата родна земя, нашият "земен рай", подарен ни от природата и сътворен от човека. Населена с умни и храбри хора още от далечното минало...
daniche90
0 0
Сравнителна характеристика на областни градове Варна Велико Търново и Пазарджик 38 стр.

Сравнителна характеристика на областни градове Варна, Велико Търново и Пазарджик

Балансираното демографско развитие на населението в страната ни е национален и социален приоритет от огромно значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна правителствена политика...
ndoe
0 0
Статистика на брачност и бракоразводност в България за периода 2013 2014 г 9 стр.

Статистика на брачност и бракоразводност в България за периода 2013 – 2014 г.

Брачността е деморафски процес, чиито единици са браковете. От края на миналия век до средата на 70-те години тя се запазва на високо равнище (средно по 8,9 брака на 1000 жители), дължащо се на достатъчния брой население в брачна възраст, както и на...
nerven
0 0
Миграция в България 16 стр.

Миграция в България

Миграцията е процес, съпътстващ непрекъснато развитието на човечеството. Този процес във времето и пространството се проявява с различен интензитет, обхват и под различни форми. Миграциите имат икономически и демографски характер...
ivan40
0 1
Демографска характеристика на община Стара Загора 22 стр.

Демографска характеристика на община Стара Загора

Курсовата работа представя цялостна демографска характеристика на община Стара Загора: географско положение, брой и динамика на населението, териториалното му разпределение, структурата му, естественото движение и т. н....
ivan40
0 5