Материали 1-10 от 10

УЧЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА 107 стр.

УЧЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА

Конституционализмът като идея и като практически модел за устройство на обществото и държавата възниква с победата на буржоазните революции. Корените на конституционализма обикновено се търсят в английската политическа история, през периода на гражданскат
messi
0 0 0
СЪДИЛИЩА УСТРОЙСТВО НА СЪДИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СТАТУС НА СЪДИИТЕ 9 стр. очаква одобрение

СЪДИЛИЩА – УСТРОЙСТВО НА СЪДИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СТАТУС НА СЪДИИТЕ

Член 119, ал. 1 от Конституцията постановява, че правораздаването се осъществява от ВКС, ВАС, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Някои смятаха
messi
0 0 0
Въпросник за изпита по Конституционно право на Р България 108 стр. очаква одобрение

Въпросник за изпита по Конституционно право на Р. България

Смята се, че началото на модерната политическа мисъл се поставя от Николо Макиавели по времето на италианския Ренесанс. Той „изобретява” понятието за държава – stato.
messi
0 0 1
ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 136 стр. очаква одобрение

„ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

Защита на основните социално-икономически и социално-културни права, чрез които гражданите осъществяват участието си в създаването и ползването на основните материални и духовни блага.
messi
0 1 1
Естествените права в практиката на Конституционния съд на Република България 11 стр.

Естествените права в практиката на Конституционния съд на Република България

Конституционният съд е политически независим орган. Той е създаден с Конституцията от 1991 година. Не принадлежи към нито една от трите власти изпълнителна, законодателна и съдебна власт...
dannyboy
0 0 0