Материали 21-30 от 61451

Урбанизация на Лион Франция 18 стр.

Урбанизация на Лион, Франция

Глобалната икономическа интеграция в днешно време все по-умело успява да се наложи като форма и начин на благоприятно и успешно сътрудничество между отделни региони, вътре в самите региони, между отделни икономически зони, както в регионален, така и на на
messi
0 0
Кои са най-съществените проблеми при въвеждането на фискалната децентрализация и защо 9 стр.

Кои са най-съществените проблеми при въвеждането на фискалната децентрализация и защо?

Проблемът за централизацията и децентрализацията на държавната власт е свързан преди всичко с природата на държавата като териториална организация.
messi
0 0
Изграждане и рушене на положителната представа в публицистиката на Райко Алексиев 26 стр.

Изграждане и рушене на положителната представа в публицистиката на Райко Алексиев

Народ малък, като българския, подлаган системно на национално обезличаване и претопяване, би трябвало зорко да пази спомена за своите духовни първенци.
messi
0 0
Икономика на публичния сектор Характеристика на публичните и частните стопанства в България 16 стр.

Икономика на публичния сектор. Характеристика на публичните и частните стопанства в България

България е страна, която се стреми към пълноправно членство в ЕС. Като такава, тя трябва да покрие определени икономически и политически критерии.
messi
0 0
Приватизация и преструктуриране на публична собственост 77 стр.

Приватизация и преструктуриране на публична собственост

Процесът на приватизация в България представлява несъмнен интерес от изследователска гледна точка, поради многопластовите му измерения и отражение върху икономическия живот в страната.
messi
0 0
Пищови по икономически социология 35 стр.

Пищови по икономически социология

Типично за организацията е, че тя има свой икономически генезис, обективни причини за възникване, различни сфери на проявление, вътрешно структуриране и обществена значимост. Тя обаче не е единствената форма на съюзяване.
messi
0 0
Допълнително задължително пенсионно осигуряване 15 стр.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на българската пенсионна система. Осъществява се чрез участие на осигурените лица в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от лицензирани пенсионно-осигурителни дружеств
messi
0 0