Материали 21-30 от 59016

ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 17 стр.

ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Парижката конвенция е първият международен източник, уреждащ закри- лата на обектите на индустриална собственост. Конвенция е приета на 20 март 1883 г. в Париж в резултат от назрялата необходимост за установяване на меж- дународна закрила на обектите на и
messi
0 0
 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БРИФИНГ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ИНТЕРВЮ СПОНСОРСТВО УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 9 стр.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БРИФИНГ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ИНТЕРВЮ СПОНСОРСТВО УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Отношенията между дадена организация и медиите се явяват ключови за добрия имидж на тази организация. Ето защо доверието на медиите към PR отдела, пресцентъра и PR специалистите, работещи за организацията, е критичен фактор на взаимодействието пъблик ри
messi
0 0
 ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 38 стр.

ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Научно-теоретична постановка – научен анализ на психологическите аспекти на лидерството във военна среда, към доказали се в практиката дейс-тващи модели за военно лидерство в армиите на НАТО.
messi
0 0
Разкриване на CADCAM център към Самостоятелна медико-техническа лаборатория Keep Smiling гр Пловдив 22 стр.

Разкриване на CAD/CAM център към Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Keep Smiling“, гр. Пловдив

Непрекъснатото развитие на CAD/CAM технологиите се постига на базата на години интензивна изследователска работа и разработки от страна на науката и денталната индустрия.
messi
0 0
ПРАКТИКУМ 1МВАМ125 КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 5 стр.

ПРАКТИКУМ 1(МВАМ125): КОНЦЕПТУАЛНИ СХЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В БИЗНЕСА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Формирането на успешна стратегия в бизнеса изисква правилен избор на концептуална схема и подреждане на основните въпроси по такъв начин
messi
0 0