Материали 1-10 от 85

Лечебен масаж при Commotio medullae spinalis 3 стр.

Лечебен масаж при Commotio medullae spinalis

При пациентите е на лице временна долна вяла параплегия, анастезия. Също така се наблюдават тазово-резервоарни нарушения, уринарна и фекална инконтиненция и импотенция. Постепенно настъпва подобрение на състоянието – няма резидуална симптоматика.
gery.g5
0 0
Лекции по Двигателен тренинг 12 стр.

Лекции по Двигателен тренинг

Място и роля на лечебната физкултура във рехабилитацията. Понятието рехабилитация добива голяма популярност като в редица страни се използват други термини със същото или близко съдържание-като реливадизация, ресоциализация, рекреация и др....
nerven
0 0
Комплексна рехабилитация при коксартроза 32 стр.

Комплексна рехабилитация при коксартроза

Коксартрозата е хронично артрозно заболяване на тазобедрената става, като характерните изменения започват от хрущялите, като по-късно засягат костите и ставно - връзковия апарат на ставата. Тя заема първо място по инвалидност от дегенеративните ставни заб
nikyto
0 7
Увреди на колянна става 17 стр.

Увреди на колянна става

Големият пищял е дълга кост със задебелени краища. Неговото тяло – corpus tibiae, иматристеннопризматичнаформа. На проксималния край на костта се различават два кондила (латерален – condylus lateralis и медиален –condylus medialis)...
nerven
0 2