Материали 1-10 от 10

глобално затопляне и изменение на климата 28 стр. очаква одобрение

„глобално затопляне и изменение на климата“

Бихте ли подкрепили действия за опазване на околната среда, ако те на първо време имат някои неблагоприятни последици като: закриване на работни места, утежняване на данъчното облагане, повишаване на цените на някои стоки и услуги и др.?
messi
0 0 0
Фактори влияещи върху образуването на климата Еволюция на климата Климатът в наши дни 9 стр.

Фактори, влияещи върху образуването на климата. Еволюция на климата. Климатът в наши дни

Образуването на нашата планета сега се приема, че е станало преди 5-6 милиарда години. За първите милиарди години (Докамбрий) преки данни за климата на Земята почти няма или са много малко, за да се опираме на тях...
the_magicer
0 0 0
Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр Пловдив 18 стр.

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр. Пловдив

Марица е река в Южна България и Северна Гърция и Турция. Тя извира от маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите й в рила до вливането и в егейско море е 521,6 км....
cblock
0 0 0
Влияние на орографията върху движението на въздуха атмосферните фронтове циклоните и антициклоните 7 стр.

Влияние на орографията върху движението на въздуха, атмосферните фронтове, циклоните и антициклоните

Влиянието на планините върху вятъра се изразява във възникването на различни местни ветрове, които могат да се разглеждат като смущения върху общата атмосферна циркулация...
gecata_maina
9 0 0