Материали 1-10 от 42

ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 130 стр.

„ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ“

Много предмети са били използвани за пазарна размяна , самите те полезни сами по себе си. Полезни стоки са били придобивани и в замяна на привлекателни обекти, сред които попадат благородните метали .
messi
0 0
Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия 75 стр.

Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

С настоящите указания се регламентира приложимостта на разпоредбите на Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС № 37/2002 г., в отчетността на бюджетните предприятия, както и някои отчетни схеми и други въпроси, свързани с това. Указанията се
messi
0 0
Счетоводно отчитане на финансовите приходи 60 стр.

Счетоводно отчитане на финансовите приходи

С помощта на закупените ресурси, тя създава продукция, която продава на пазара и получава приходи. Съотношението между приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност.
messi
0 0
МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПОВЕСТЯВАНЕ 17 стр.

МСФО 7 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ

Целта на МСФО 7 е да се определят изискванията за оповестяване във финансовите отчети на предприятията, които да дават възможност на потребителите да оценят въздействието на финансовите инструменти за финансовите резултати и финансовото състояние на пре
0 0
Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на quotАромаquot АД 100 стр.

Финансово-счетоводен анализ на предприятието на примера на "Арома" АД

Изследователската цел е да се направи финансова оценка на "Арома" АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели, в частност анализ чрез модела за оценка на цел
daniche90
0 0
Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието 68 стр.

Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието

Актуалността на избраната тема се определя от два основни фактора: на първо място, от значението на годишното счетоводно приключване, което представлява процес, при който се обобщава и се преобразува счетоводната информация от отчитането за текущ...
rusev02
0 0
Данъчно облагане на дивиденти 14 стр.

Данъчно облагане на дивиденти

Дефиниция на понятието "дивидент" е дадена в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно което "дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице...
messi
0 0
Казус по финансово счетоводство 6 стр.

Казус по финансово счетоводство

В предприятие “Х”, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: Изразходвани са материали на стойност 12 200 лв., както следва: а) за основната дейност – 6 200 лв....
the_magicer
0 2