Материали 1-10 от 10

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА 65 стр. очаква одобрение

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност.
messi
0 0 0
Счетоводно отчитане на приходите 13 стр.

Счетоводно отчитане на приходите

Приходите (постъпленията) на предприятието са свързани с неговата цялостна дейност и в зависимост от източника на тяхното формиране биват приходи от продажби, финансови приходи и извънредни приходи.
messi
0 0 0
ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ КАТО ОБЕКТ НА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИЯТ АНАЛИЗ 23 стр.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ КАТО ОБЕКТ НА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИЯТ АНАЛИЗ

Понятието анализ има гръцки произход, означава разделяне, разчленяване. Следователно анализ в тесен смисъл на думата означава разчленяване на дадено явление или предмет на основните му елементи за изучаването им като част от цялото.
messi
0 0 0
ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ 63 стр. очаква одобрение

ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

На съвременния етап инвестициите се разглеждат като сложно явление, което може да намери различни форми на проявление. В традиционния смисъл понятието “инвестиция” се свързва с процеса на придобиване на реални и финансови активи, насочен към реализиране н
messi
0 0 0
Задлъжнялостта на общините в Република България като цяло 25 стр.

Задлъжнялостта на общините в Република България като цяло.

Данните показват, че общинските разходи нарастват с изпреварващи темпове спрямо прираста на БВП и КДБ. В резултат на това се наблюдава увеличение на техния дял в тези две величини.
messi
0 0 0
ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНКАТА И ОТЧИТАНЕТО НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 122 стр.

ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНКАТА И ОТЧИТАНЕТО НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Предприятията са основни структурни единици на националното стопанство. В условията на пазарна икономика нараства тяхната икономическа активност.
messi
0 0 0
Iзчисляване корпоративния данък 10 стр.

Iзчисляване корпоративния данък

Корпоративният данък заема традиционно важно място в политическия дебат. Всъщност, неговата фискална тежест не е голяма. През последните години относителният му дял в българските данъчни приходи е около 10%, което е около 2 -3% от БВП, при това с ясно изр
messi
0 0 0
ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 130 стр.

„ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЛАТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ“

Много предмети са били използвани за пазарна размяна , самите те полезни сами по себе си. Полезни стоки са били придобивани и в замяна на привлекателни обекти, сред които попадат благородните метали .
messi
0 0 0
Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия 75 стр.

Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия

С настоящите указания се регламентира приложимостта на разпоредбите на Националните счетоводни стандарти (НСС), приети с ПМС № 37/2002 г., в отчетността на бюджетните предприятия, както и някои отчетни схеми и други въпроси, свързани с това. Указанията се
messi
0 0 0