Материали 1-10 от 10

Курсов проект по стоманобетон 97 стр.

Курсов проект по стоманобетон

Конструктивната система е монолитна с носещи елементи: стоманобетонна плоча, греди, колони и стоманобетонни рамки. Носещите стоманобетонни елементи ще се изпълнят от бетон клас C25/30 и армировка клас B420 (A-III) с fyk=420MPa.
messi
0 0 0
Основи и стени 10 стр.

Основи и стени

За да се изберат подходящ вид основи за сградата и да се оразмерят те правилно, необходимо е да се знае следното: какви видове почви има под сградата на различни дълбочини; на каква дълбочина е здравата почва и каква е дебелината на пласта...
the_magicer
0 0 0