Материали 1-10 от 88

Концепция за санирането 18 стр.

Концепция за санирането

Досега беше казано, че първоначално се прави анамнеза, с която се разпознават състоянието и уврежданията. След това се поставя диагноза, в която се посочват влажностният и солевият баланс, както и възможните причини за уврежданията...
nerven
0 0
Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница 77 стр.

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница гр. Елин Пелин, местност: Стопански двор...
silviQ
0 0
Техническа организация на индустриалните фирми 13 стр.

Техническа организация на индустриалните фирми

Избор на площадка за строителство. Площадката трябва да бъде от подветрената страна на населеното място. Подветрената страна се определя от направлението на ветровете през топлия период на годината, чрез розата на ветровете. За град София данните са...
lubega
0 0
Строителство по Черноморието 14 стр.

Строителство по Черноморието

Устройството на българското черноморско крайбрежие произтича от действителното състояние на нашето крайбрежие. През последните години сме свидетели на силен инвестиционен интерес и бурно строителство, в резултат на което се стигна до свръхурбанизиране...
ndoe
0 0
Оценка на риска на професия quotкофражистquot 20 стр.

Оценка на риска на професия "кофражист"

Направа и разваляне на кофраж и арматура за плочи, колони, сводове, тавани, подпрени с дървено или тръбно скеле. Направа на кофраж до нулеви цикли на строежа. Направа на обшивки на тавани и стрехи с дъски...
lubega
0 0
Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството 24 стр.

Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работа .Видове разходи и разходни норми. Ценообразуване на ресурсите .Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството
aronn
2 0