Материали 1-10 от 10

СВОДКАТА НА ОТЧЕТНИТЕ ДАННИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 4 стр. очаква одобрение

СВОДКАТА НА ОТЧЕТНИТЕ ДАННИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Счетоводната отчетност,като клон на стопанската отчетност,отразява динамичния израз на имущественото и финансово състояние на предприятието.
messi
0 0 0
ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 6 стр. очаква одобрение

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Инвентаризацията е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата,съпоставянето на получените резултати със счетоводните данни и
messi
0 0 0
ДОКУМЕНТИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 4 стр. очаква одобрение

ДОКУМЕНТИРАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Документалната обоснованост на информацията за стопанските факти,явления и процеси, е една от особеностите на счетоводната отчетност в качеството й на информационна и контролна система.
messi
0 0 0
СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЯХ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО 6 стр. очаква одобрение

СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ И ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ ПО ТЯХ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТОДА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Системата на счетоводните сметки може да се определи като подход за икономическа групировка,текущо отразяване и контрол на състоянието.......
messi
0 0 0
ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ОТЧЕТЕН ОБЕКТ 10 стр. очаква одобрение

ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО КАТО ОТЧЕТЕН ОБЕКТ

Активите като обект на счетоводството се определят като ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития,от използването на който се очаква бъдеща икономическа изгода.
messi
0 0 0