Материали 1-10 от 10

Физиология на стреса 5 стр.

Физиология на стреса

За пръв път понятието “стрес” е въведено в медицината от канадския учен Селе през 1930 г. (по Полевой, 1989). Според автора понятието стрес означава съвкупност от неспецифични изменения, които възникват в животинския организъм...
lubega
0 0 0
Физиология на растенията 24 стр.

Физиология на растенията

Биохимичен състав на растителната клетка. Вода-значение, строеж и структура. Големите потенциални възможности на растителната клетка се определят от високата реактивоспособност, от сложните биохимични реакции протичащи там...
lubega
0 3 0
Система за контрол на болестите при царевицата 18 стр.

Система за контрол на болестите при царевицата

Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда се царевица главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се използува за различни цели, но главно като храна на животните...
the_magicer
0 1 0
Система за контрол на болестите при царевицата 18 стр.

Система за контрол на болестите при царевицата

Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда се царевица главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се използува за различни цели, но главно като храна на животните...
dannyboy
0 2 0