Материали 1-10 от 10

ПРОМЕНЛИВИ НА СЪСТОЯНИЕТО В ИМПУЛСНИ СИСТЕМИ 9 стр. очаква одобрение

ПРОМЕНЛИВИ НА СЪСТОЯНИЕТО В ИМПУЛСНИ СИСТЕМИ

За дадената система могат да бъдат получени и други схеми за моделиране, като на всяка от тях ще съответстват свои уравнения в пространство на състоянията.
messi
0 0 0
Цифрови системи за управление 36 стр. очаква одобрение

“Цифрови системи за управление

Алгоритми за цифрово PID регулиране, синтезирани по метода на замяна на производната с крайна разлика и интеграла със сума, изчислен по метода на правоъгълниците
messi
0 0 0
Компенсационен цифров волтметър за постоянно напрежение 7 стр.

Компенсационен цифров волтметър за постоянно напрежение

Цифровите измерителни уреди внесоха революционен прелом в електронната измерителна техника, на първо място поради голямата точност и удобството в отчитане на резултата.
messi
0 0 0
Компенсационен цифров волтметър за постоянно напрежение 7 стр.

Компенсационен цифров волтметър за постоянно напрежение

Цифровите измерителни уреди внесоха революционен прелом в електронната измерителна техника, на първо място поради голямата точност и удобството в отчитане на резултата...
silviQ
0 0 0
Проектиране на рекурсивен цифров филтър въз основа на аналогов филтър прототип 11 стр.

Проектиране на рекурсивен цифров филтър въз основа на аналогов филтър – прототип

Най-често рекурсивен цифров филтър се проектира на основата на нискочестотен аналогов прототип, като от синтезираната функция на аналоговия ............
messi
1 1 0
Да се изследва интегрален таймер 555 като се експерементира схема на мултивибратор реализиран с таймер 555 6 стр.

Да се изследва интегрален таймер 555, като се експерементира схема на мултивибратор реализиран с таймер 555

Тази интегрална схема, както и операционните усилватели с общо приложение, се отличават с надежност, простота на използуването и ниска цена.
messi
10 0 0
Цифрови филтри 25 стр.

Цифрови филтри

Цифрови филтри – общи понятия. Въведение. Видове филтри – нискочестотни, високочестотни, режекторни, лентови. Характеристики във времевата и честотната области на различните видове цифровите филтри...
ivan40
22 1 0