Материали 1-10 от 56

гражданско право 398 стр.

гражданско право

Субективното гражданско право са конкретните възможности на определени лица, възникнали от осъществени юридически факти въз основа нормите на обективното гражданско право. Гражданското право е част от правното наука, която представлява система от значени
eataly_ny
0 0
Лекции по Граждански процес 195 стр.

Лекции по Граждански процес

Лекции по Граждански процес при доц. Градинарова за 5-ти курс. ГП е средство за защита срещу незаконосъобразното действие на гражданските правоотношения. Той цели да възстанови законосъобразното им състояние...
ndoe
0 5
Видове гражданскоправни сделки 7 стр.

Видове гражданскоправни сделки

Понятие за гражданскоправна сделка и характерни белези. Не всички правомерни юридически действия са правни сделки, а само тези, които пораждат, изменят или прекратяват права и задължения...
cblock
0 0
Обща характеристика на гражданското право 9 стр.

Обща характеристика на гражданското право

Терминът гражданско право е отъждествявал съвкупността от всички правни норми, които се прилагали спрямо римските граждани, като същевременно се противопоставяло на правото на народите, което урежда отношенията между чуждите и римските граждани...
the_magicer
0 0
Действие на гражданскоправните норми по време обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения Действие по място и спрямо лицата 6 стр.

Действие на гражданскоправните норми по време, обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения. Действие по място и спрямо лицата

Гражданскоправните норми са общи правила, предназначени да въздействат върху гражданскоправните субекти продължително време. Те са средство за постигане на определени социални цели, което ги поставя в определени рамки на действие...
daniche90
0 0
Нормативните актове 0 стр.

Нормативните актове

Нормативни актове в гражданското право. Характеристика и валидност. Източник на правото е едно от основните понятия на общата теория на правото. Изучаването на различните отрасли изисква и предполага пълна яснота на съдържанието на тази основна катего...
silviQ
0 0