Материали 1-10 от 59

АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 10 стр. очаква одобрение

АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Съгл. чл.1 ал.3 ЗГР гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права
messi
0 0
АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ОТБЕЛЯЗВАНИЯ ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА АГС 5 стр. очаква одобрение

АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ. ОТБЕЛЯЗВАНИЯ. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА АГС

Под акт за гражданско състояние се разбира правен акт, който има в основата си волеизявление на властнически орган на местно самоуправление (т.нар. длъжностно лице по гражданско състояние).
messi
0 0
гражданско право 398 стр.

гражданско право

Субективното гражданско право са конкретните възможности на определени лица, възникнали от осъществени юридически факти въз основа нормите на обективното гражданско право. Гражданското право е част от правното наука, която представлява система от значени
eataly_ny
0 0
Лекции по Граждански процес 195 стр.

Лекции по Граждански процес

Лекции по Граждански процес при доц. Градинарова за 5-ти курс. ГП е средство за защита срещу незаконосъобразното действие на гражданските правоотношения. Той цели да възстанови законосъобразното им състояние...
ndoe
0 5
Видове гражданскоправни сделки 7 стр.

Видове гражданскоправни сделки

Понятие за гражданскоправна сделка и характерни белези. Не всички правомерни юридически действия са правни сделки, а само тези, които пораждат, изменят или прекратяват права и задължения...
cblock
0 0
Обща характеристика на гражданското право 9 стр.

Обща характеристика на гражданското право

Терминът гражданско право е отъждествявал съвкупността от всички правни норми, които се прилагали спрямо римските граждани, като същевременно се противопоставяло на правото на народите, което урежда отношенията между чуждите и римските граждани...
the_magicer
0 0