Материали 1-10 от 10

Същност на рекултивацията на почвата Видове рекултивация 15 стр.

Същност на рекултивацията на почвата. Видове рекултивация

Същност на понятието рекултивация. Съществените изменения на природната среда, предизвикали появата на така наречените антропогенни ландшафти, не могат да бъдат възстановени от природата за кратко време...
lubega
0 0 0
Деградацията на земите и методите за възстановяване на почвеното плодородие 14 стр.

Деградацията на земите и методите за възстановяване на почвеното плодородие

Целта на разработката е да покаже част от методите и системите за възстановяване на почвите и почвеното плодородие, следствие от ерозията, отстраняване на почвената киселинност, възстановяване на почвите следствие дългогодишната им промишлена обработка...
silviQ
0 0 0
Почвата биогеохимичен кръговрат на минералните вещества в почвата 9 стр.

Почвата – биогеохимичен кръговрат на минералните вещества в почвата

В предвоенния период обаче са извършвани сравнително малко анализи, и то предимно за характеризиране на някои свойства на почвите и за химичните условия, която те създават за развитието на растенията...
ivan40
0 0 0
Обработка на почвите 15 стр.

Обработка на почвите

Информация за Обработка на почвите. Под обработка на почвата се разбира - механично въздействие върху обработваемия слой с помощта на различни видове почвообработващи оръдия и машини (рало, плуг, култиватор, брана, фреза, валяк, дискови оръдия)...
lubega
13 5 0