Материали 1-10 от 63

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ 17 стр. очаква одобрение

„ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ”

Фирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно наблюдение и контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на национално и международно ниво.
messi
0 0
Връзката между вакуумиране съхранение и sous-vide готвене 38 стр.

Връзката между вакуумиране ,съхранение и sous-vide готвене

1. Съвременната кулинария познава безброй техники на готвене, но има една, която заслужава особено внимание. Готвенето с вакуум при ниска температура е известно навсякъде по света с френския термин sous vide (су вид).
messi
0 0
Растениевъдство в България 5 стр.

Растениевъдство в България

Растениевъдството осигурява малък относителен дял в общия износ на страната, но само от селското стопанство неговият дял е над 80.0%. Изнасят се предимно зърнени храни. Най-значим през 2012 г. е делът на износът на царевица (825.4 хил.т.), суров тютюн (36
kuce01
0 0
Транспортиране и приемане на мляко 5 стр.

Транспортиране и приемане на мляко

Млякото се транспортира от фермите и млекосъберателните пунктове до млекопреработвателните предприятия. Към обзавеждането за транспортиране на млякото се предявяват две основни изисквания...
lubega
0 0
Система HACCP при производство на безалкохолните напитки 11 стр.

Система HACCP при производство на безалкохолните напитки

Какво представлява HACCP? Къде се прилага системата НАССР? Задължения на фирмите. Работещите в бизнеса с храни трябва да спазват правилата за хигиена, изброени в анекса към тази директива. Предимства на системата НАССР...
silviQ
0 0