Материали 1-10 от 10

Функционални видове хляб 12 стр. очаква одобрение

Функционални видове хляб

Понастоящем около 50 % от хранителния белтък на планетата се доставя от зърнените храни, като в раз­виващите се страни те осигуряват 2/3 от енергията и белтъка за населението в тях.
messi
0 0 0
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ 27 стр. очаква одобрение

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

Стандартът описва изискванията за система за управление на безопасността на храните, която е съчетание на следните общопризнати елементи с ключово значение за осигуряване безопасността на храните
messi
0 0 0
ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ 17 стр. очаква одобрение

„ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ”

Фирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно наблюдение и контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на национално и международно ниво.
messi
0 0 0
Връзката между вакуумиране съхранение и sous-vide готвене 38 стр.

Връзката между вакуумиране ,съхранение и sous-vide готвене

1. Съвременната кулинария познава безброй техники на готвене, но има една, която заслужава особено внимание. Готвенето с вакуум при ниска температура е известно навсякъде по света с френския термин sous vide (су вид).
messi
0 0 0
Растениевъдство в България 5 стр.

Растениевъдство в България

Растениевъдството осигурява малък относителен дял в общия износ на страната, но само от селското стопанство неговият дял е над 80.0%. Изнасят се предимно зърнени храни. Най-значим през 2012 г. е делът на износът на царевица (825.4 хил.т.), суров тютюн (36
kuce01
0 0 0