Материали 1-10 от 2123

КАЗУС ПО МАРКЕТИНГ 3 стр. очаква одобрение

КАЗУС ПО “МАРКЕТИНГ”

В светлината на приведения по-долу текст коментирайте възможностите и ограниченията на интернет за развитие на международния бизнес и маркетинг на пазара на интернет услугите.. След текста имате насочващи въпроси за ориентация.
messi
0 0
Същност класификация и видове производствени процеси и услуги 3 стр.

Същност, класификация и видове производствени процеси и услуги.

Производствен процес – взаимодействие между предметите на труда, съоръженията на труда и живия труд, определена информационна среда, в резултат на което ресурсите се превръщат в готова продукция.
messi
0 0
Маркетингов анализ на макрообкръжаващата среда на фирма 11 стр.

„Маркетингов анализ на макрообкръжаващата среда на фирма”

Външната среда на организацията е съвкупност от такива фактори и институции извън организацията, които влияят и могат да влияят потенциално на нейната дейност и резултати от дейността.
messi
0 0
Маркетингова политика на фирма Милано ООД 11 стр. очаква одобрение

Маркетингова политика на фирма „Милано“ ООД

Установилите се на пазара условия благоприятстват за навлизането на тези продукти на пазара. Двете функциониращи пицарии са били недостатъчно условие за задоволяване на потребностите на клиентите.
messi
0 0
Анализ на фирма за спортни стоки 4 стр. очаква одобрение

Анализ на фирма за спортни стоки

България е една от страните с относително висока степен на макроикономическа стабилност , което я прави желано място за инвестиране и развитие на големите компании , каквато е Adidas
messi
0 0
Жизнен път на продукта 17 стр. очаква одобрение

Жизнен път на продукта

Продуктът е всяко предложение, което може да задоволи потребност и желание, като всяко от десетте основни предложения за стоки, услуги, изживявания, събития, личности, места, собственост ( активи) , организация, информация и идеи.
messi
0 0
АНАЛИЗ НА КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФИРМА ФРОМВУЛЕВИ ЕООД И РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ 16 стр. очаква одобрение

АНАЛИЗ НА КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФИРМА „ФРОМВУЛЕВИ” ЕООД И РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ

Компанията започва дейността си на българския пазар през 1991 г. като агентство на Pharmacia & Upjohn( понастоящем Pharmacia Enterprises) и се развива като такава повече от 10 години.
messi
0 0