Материали 1-10 от 10

Въпроси за самоподготовка и обсъждане 20 стр. очаква одобрение

Въпроси за самоподготовка и обсъждане.

В средата на 80-те години на ХХ век привлекателността на joking-а поотминава и се появява аеробиката. Спортните обувки от мека кожа изместват маратонките, които до тогава се ползват и като всекидневни обувки
messi
0 0 0
Мениджмънт на Хотелиерството и ресторантъорството 17 стр. очаква одобрение

„Мениджмънт на Хотелиерството и ресторантъорството”

Всеки специалист по маркетинг си задава хиляди пъти въпроси от типа: Защо купувачите купуват стоките, които купуват? Защо този купувач купува овче сирене, а не краве, а онзи там защо купува краве? Защо
messi
0 0 0
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВОТО ПРОУЧВАНЕ В ПРАКТИКАТА И ТРЕНИНГ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 9 стр. очаква одобрение

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВОТО ПРОУЧВАНЕ В ПРАКТИКАТА И ТРЕНИНГ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Търговския панел съставлява представителна извадка от търговски обекти на дребно, чието зареждане, запаси цени и наличности на лавици и витрини на стоки от определени продуктови категории се записват и отчитат на редовни интервали.
messi
0 0 0
ПОЛЕВА РАБОТА ПО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 4 стр. очаква одобрение

ПОЛЕВА РАБОТА ПО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Общи изисквания: възраст, местоживеене, добро физическо здраве, външен вид, приспособяемост, надеждност, точност и съсредоточеност, безпристрастност, общителност, образованост, наличие на телефон.
messi
0 0 0
ИЗМЕРВАНЕ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ СКАЛИ ВИДОВЕ ВЪПРОСИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК 8 стр. очаква одобрение

ИЗМЕРВАНЕ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ СКАЛИ, ВИДОВЕ ВЪПРОСИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК

Под „измерване„ трябва да се разбира процедурата, чрез която измерваният обект се сравнява с определен еталон, в резултат на което се получава числово изражение в определен мащаб или скала.
messi
0 0 0
СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 18 стр. очаква одобрение

СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

При маркетинговите проучвания под изследователска стратегия се има впредвид генералната ориентация и специфичните методи, техники и процедури за събиране на изискваните маркетингови данни.
messi
0 0 0