Материали 1-10 от 2178

Маркетингов план за развитие на нови пазари 32 стр.

Маркетингов план за развитие на нови пазари

Възникване на първият ресторант от веригата „ Happy Bar & Grill” е в град Варна на 25 декември 1995г. За девет години се разраства до 19 ресторанта в цялата страна и персонал над 450 души на средна възраст между 18 и 25 години.
messi
0 0
Маркетингова стратегия за развитие на агенциите за недвижими имоти 43 стр.

Маркетингова стратегия за развитие на агенциите за недвижими имоти

Познаването на местния и националния пазара на имотите е голям потенциал който трябва да се използва за образоването на продавачи и купувачи, за да бъдат реалистични в техните очаквания и поведение на пазара.
messi
0 0
Оценете характера на пазара на бира в страната 17 стр.

Оценете характера на пазара на бира в страната

Пивоварната промишленост е един от малкото отрасли, в който преструктурирането на собствеността практически приключва преди близо две години и секторът вече се подчинява на изцяло пазарни принципи (фактори на пазарното търсене и предлагане при образуванет
messi
0 0
Маркетингови стратегии при различни варианти на покупка при рутинно решение за покупка 6 стр.

Маркетингови стратегии при различни варианти на покупка при рутинно решение за покупка

Потребителското поведение в процеса на вземане на решение за покупка стои в центъра на внимание при формирането, разработката и изпълнението на маркетинговата стратегия.
messi
0 0
Банкова реклама 12 стр.

Банкова реклама

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства, съдействат за постигане на общите за страната цели.
messi
0 0