Материали 1-2 от 2

Процеси и апарати - реактори 11 стр.

Процеси и апарати - реактори

Развитието на химическата технология като наука е неотделима от нейното практическо приложение. Химическата промишленост е един от водещите отрасли на съвременната икономика...
gecata_maina
3 1 0